Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Placówce.

Miejscem przyjmowania interesantów jest gabinet dyrektora

Godziny pracy dyrektora do dyspozycji rodziców i petentów

  • poniedziałek 12:00-15:00
  • Inny dzień po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w sekretariacie Placówki

W sprawach nagłych nie obowiązuje w/w harmonogram.

Sprawy do załatwienia przyjmowane są listownie, telefonicznie lub osobiście w zależności od potrzeby interesanta.

Sprawy przyjmuje i załatwia dyrektor placówki lub pracownik przez niego wyznaczony zgodnie z przydziałem czynności oraz kwalifikacjami.

Sprawy pisemne załatwiane są w formie korespondencyjnej za pośrednictwem poczty lub za potwierdzeniem do rąk własnych interesanta.

Priorytetowe są sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków. Pozostałe zgodnie z datą wpływu i terminami przysługującymi na ich załatwienie.

Placówka prowadzi książkę korespondencji oraz klasyfikację spraw wg rzeczowego wykazu akt.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 17:49 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 styczeń 2019 19:33 Admin_2
Artykuł został zmieniony. środa, 27 luty 2019 17:06 Admin_2