Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - zostało opublikowane poniżej - w sekcji załącznik