Konsultacje z wychowawcami poszczególnych grup

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje z Dyrektorem

Proponujemy również :

  • Zebrania ogólne.
  • Zebrania grupowe.
  • Konsultacje indywidualne z nauczycielami grup według ustalonego harmonogramu.
  • Zajęcia otwarte dla rodziców w podanych terminach (możliwość obserwacji dziecka podczas zajęć).
  • Spotkania ze specjalistami.
  • Imprezy okolicznościowe, świąteczne i integracyjne.
  • Gazetki informacyjne dla rodziców.
  • Aktualności na stronie internetowej przedszkola.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 styczeń 2019 21:26 Admin_2