Drukuj

Religia
(dwa razy 30 minut zajęć w tygodniu na grupę) 
Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauka religii.

Język niemiecki (rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)
(6 zajęć tygodniowo na grupę, 2 x 30 minut zajęć artystycznych na grupę )

Język angielski
(2 x 30 minut zajęć w tygodniu na grupę)

Zajęcia logopedyczne

Do zadań logopedy należy:
1) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.
2) Wspieranie działań profilaktycznych.
3) Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy dzieci.
4) Diagnoza logopedyczna dzieci wyłonionych podczas badań wstępnych.
5) Organizowanie pomocy logopedycznej.
6) Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
7) Współpraca terapeutyczna z rodzicami.
8) Kierowanie wybranych dzieci do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki).

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wychowawcą

Inne Formy:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 styczeń 2019 21:19 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 styczeń 2019 21:23 Admin_2