Oferta dla Dzieci

Religia
(dwa razy 30 minut zajęć w tygodniu na grupę) 
Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauka religii.

Język niemiecki (rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)
(6 zajęć tygodniowo na grupę, 2 x 30 minut zajęć artystycznych na grupę )

Język angielski
(2 x 30 minut zajęć w tygodniu na grupę)

Zajęcia logopedyczne

Do zadań logopedy należy:
1) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.
2) Wspieranie działań profilaktycznych.
3) Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy dzieci.
4) Diagnoza logopedyczna dzieci wyłonionych podczas badań wstępnych.
5) Organizowanie pomocy logopedycznej.
6) Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
7) Współpraca terapeutyczna z rodzicami.
8) Kierowanie wybranych dzieci do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki).

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wychowawcą

Inne Formy:

  • wyjazdy do teatru, miejsc rozrywki (odpłatne)
  • odwiedziny teatrów objazdowych (odpłatne)
  • wycieczki krajoznawczo – turystyczne (odpłatne)
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • udział w zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej
  • udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, gminnych