NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZK. 2019/2020
Ważne od 02.09.2019r.

1. Zespół Nauczycieli Bloku humanistyczno - społecznego;-nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, biblioteki, religii, WOS
przewodnicząca mgr Anna Wiora

2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
-nauczyciele klas I-III
przewodnicząca mgr M.Jendrusch

3. Zespół Nauczycieli Bloku matematyczno –fizyczno- chemicznego-nauczyciele matematyki, fizyki, chemii,
-przewodnicząca mgr Bożena Sieńczak

3. Zespół Nauczycieli Bloku geograficzno – biologiczny -nauczyciele geografii, biologii, przyrody
-przewodnicząca mgr Renata Chmura

4. Zespół Nauczycieli Bloku informatyczno – technicznego -nauczyciele informatyki, techniki,
-przewodnicząca mgr Stanisłwa Szewczyk

5.Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
- nauczyciele wf, wychowawcy klas I-III
przewodnicząca mgr Krystyna Skoczylas

6.Zespół wychowawczy szkoły
rzecznik praw ucznia, wychowawcy klas, I-VIII opiekun samorządu, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl.Ib , nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.
Przewodnicząca mgr K. Konopka

7. Zespół nauczycieli języków obcych
-nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i języka mniejszości niemieckiego, języka francuskiego
przewodnicząca mgr M. Latus

8.Zespół nauczycieli klas III
– przewodnicząca mgr B. Wieczorek katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego 

9. Zespół nauczycieli klas I
– przewodnicząca p. M. Jendrusch, katecheta,. N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

10. Zespół nauczycieli klas II
– przewodnicząca p. E. Sadowska- Spranzel, katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ważne od 02.09.2019r.


• Zespól ds. Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
• Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. Pedagog K. Konopka, psycholog, pedagog specjalny
• Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – M. Jendrusch, R. Chmura
• Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej – przew. E. Sadowska- Spranzel i B. Sieńczak
• Zespół ds ewaluacji wewnętrznej – przew. B. Konieczna R. Chmura, K. Kubiczek
• Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – przew. S. Konefał- Preisner, bibliotekarz, przewodniczący zespołów nauczycielskich,
• Zespół ds. kontroli zarządczej – koordynator A.Polywka, główna księgowa, przewodniczący zespołów przedmiotowych , bibliotekarz, koordynator ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. kadr i płac, sekretarz szkolny
• Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- p. K. Konopka, R, Jilg, J. Józefów
• Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – p. M. Grochla, A. Wiora, A. Failert, B. Wieczorek, K. Kubiczek, ks. S. Krawczyk
• Wirtualna Gazetka Szkolna – opieka p. M. Grochla
• Zespół ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej – przewodnicząca - p. K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
• Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca p. A. Polywka i przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. wspomagania nauczycieli - przewodnicząca p. A. Wiora, wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. monitorowania wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – przewodnicząca p. A. Wiora, S. Polywka- Nicze, K. Kubiczek, B. Sieńczak, S. Szewczyk, M. Latus
• Dyżury nauczycielskie ( grafik + monitorowanie) – koordynator ds. bezpieczeństwa p. K. Konopka
• Prowadzenie Tradycyjnej Kroniki Szkoły –p. M. Jendrusch, p. A. Feilert
• Koordynator ds. bezpieczeństwa – p. K. Konopka, B. Soczawa
• Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” p. S. Konefał Preisner
• Koordynator projektu „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej” - p. S. Konefał Preisner
• koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” p. B. Mocia
• Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” p. S. Szewczyk
• Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – p. B. Wieczorek
• Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomani – Koordynator p. S. Polywka Nicze, pedagog, wychowawcy klas
• Koordynator projektu ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych” – p. A. Polywka
• Koordynator projektu ,, Astronomowie w szkołach”- p. R. Chmura
• Koordynator projektu MegaMisja oraz #SuperKoderzy, organizowanych przez Fundację Orange, pod patronatem MEN – p. S. Szewczyk
• Koordynator programu ,, #OSEWyzwanie pod patronatem MSWiA wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK - p. S. Szewczyk, p. M. Latus
• Badanie losów absolwentów- p. K. Konopka
• Protokolant RP – p. M. Lazarowska
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego – p. A. Polwka, M. Latus
• Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego – p. M. Latus
• Realizacja innowacji pedagogicznych:
- ,,Tabliczka mnożenia nie jest trudna i nudna” p. B. Sieńczak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 16:47 Admin_2
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 16:52 Admin_2