NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZK. 2020/2021
Ważne od 01.09.2020r.

1. Zespół Nauczycieli Bloku humanistyczno-społecznego; - nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, biblioteki, religii, WOS
przewodnicząca mgr Anna Wiora

2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
-nauczyciele klas I-III
przewodnicząca mgr K. Kubiczek

3. Zespół Nauczycieli Bloku matematyczno-fizyczno-chemicznego -nauczyciele matematyki, fizyki, chemii,
- przewodnicząca mgr Bożena Sieńczak

3. Zespół Nauczycieli Bloku geograficzno-biologiczny - nauczyciele geografii, biologii, przyrody
-przewodnicząca mgr Renata Chmura

4. Zespół Nauczycieli Bloku informatyczno-technicznego - nauczyciele informatyki, techniki,
- przewodnicząca mgr Stanisłwa Szewczyk

5.Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
- nauczyciele wf, wychowawcy klas I-III
przewodnicząca mgr Krystyna Skoczylas

6.Zespół wychowawczy szkoły
rzecznik praw ucznia, wychowawcy klas, I-VIII opiekun samorządu, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl.IIIb , nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.
Przewodnicząca mgr K. Konopka

7. Zespół nauczycieli języków obcych
-nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i języka mniejszości niemieckiego
przewodnicząca mgr M. Latus

8.Zespół nauczycieli klas III – przewodnicząca mgr E. Sadowska- Spranzel katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

9. Zespół nauczycieli klas I –
przewodnicząca mgr M. Grochla, katecheta,. N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

10. Zespół nauczycieli klas II – przewodnicząca mgr K. Kubiczek , katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ważne od 01.09.2020r.
• Zespól ds. Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
• Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. Pedagog K. Konopka, psycholog, pedagog specjalny, logopeda
• Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – K. Kubiczek, M. Popiel
• Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej – E. Sadowska- Spranzel i B. Sieńczak, M. Popiel
• Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej – przew. K. Kubiczek, B. Konieczna, A. Feilert
• Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – przew. M. Grochla, M. Lazarowska, I. Krawczyk
• Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- p. K. Konopka, R, Jilg, J. Józefów
• Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – p. M. Grochla, A. Wiora, B. Mocia, , ks. S. Krawczyk,
• Wirtualna Gazetka Szkolna – opieka p. M. Grochla
• Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – przewodnicząca - p. K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
• Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca p. A. Polywka i przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. wspomagania nauczycieli - przewodnicząca p. A. Wiora, wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. monitorowania wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – przewodnicząca p. A. Wiora, przewodniczący zespołów przedmiotowych, pedagog, psycholog, M. Popiel, S. Szewczyk, K. Kubiczek
• Dyżury nauczycielskie ( grafik + monitorowanie) – koordynator ds. bezpieczeństwa p. K. Konopka
• Prowadzenie Tradycyjnej Kroniki Szkoły – p. A. Feilert
• Koordynator ds. bezpieczeństwa – p. K. Konopka, M. Latus
• Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” p. B. Soczawa
• koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” p. B. Mocia i p. I. Bieńczak
• Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” p. B. Mocia
• Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – p. B. Wieczorek
• Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomani – Koordynator p. Olga Goliszewska – psycholog, pedagog, wychowawcy klas
• Badanie losów absolwentów- p. B. Sieńczak
• Protokolant RP – p. M. Lazarowska
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego – p. M. Latus, M. Grochla
• Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego – p. M. Latus
• Realizacja innowacji pedagogicznych:
- ,, Pobieralnia” p. M. Grochla
- „Matematyczny Everest” – p. M. Popiel

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:14 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:17 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:19 Admin_2