NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ważne od 01.09.2020r.

 • Zespól Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
 • Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. Pedagog    Konopka, psycholog, pedagog specjalny, logopeda
 • Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – K. Kubiczek, M. Popiel
 • Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej – Sadowska- Spranzel i  B. Sieńczak, M. Popiel
 • Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej – K. Kubiczek, B. Konieczna Feilert
 • Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – M. Grochla, M. Lazarowska, I. Krawczyk
 • Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- p. K. Konopka, R, Jilg, J. Józefów
 • Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – p. Grochla, A. Wiora, B. Mocia, , ks. S. Krawczyk,
 • Wirtualna Gazetka Szkolna – opieka M. Grochla
 • Zespół ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej – przewodnicząca -   K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
 • Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca A. Polywka i przewodniczący zespołów nauczycielskich
 • Zespół ds. wspomagania nauczycieli - przewodnicząca A. Wiora, wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
 • Zespół ds. monitorowania wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – przewodnicząca p. Wiora, przewodniczący zepołów przedmiotowych, pedagog, psycholog, M. Popiel, S. Szewczyk, K. Kubiczek
 • Zespół ds. organizacji kształcenia zdalnego – przewodnicząca p. Wiora, M. Popiel, Ks. S. Krawczyk, K. Kubiczek
 • Dyżury nauczycielskie ( grafik + monitorowanie) – koordynator ds. bezpieczeństwa p. Konopka
 • Prowadzenie Tradycyjnej Kroniki Szkoły – A. Feilert
 • Koordynator ds. bezpieczeństwa – p. Konopka, M. Latus
 • Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” B. Soczawa
 • koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” p. Mocia i p. I. Bieńczak
 • Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” B. Mocia
 • Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – p. Wieczorek
 • Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomaniKoordynator Olga Goliszewska – psycholog,   pedagog,  wychowawcy klas
 • Badanie losów absolwentów- p. B. Sieńczak
 • Protokolant RP – p. M. Lazarowska 
 • Obsługa sprzętu nagłaśniającego – p. M. Latus, M. Grochla
 • Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego – p. M. Latus
 • Realizacja innowacji pedagogicznych:

- ,, Pobieralnia”  p. M. Grochla

- „Matematyczny Everest” – p. M. Popiel

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:14 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:17 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 13:19 Admin_2
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 20:33 Admin_2