Nasza szkoła stwarza warunki do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestniczenia w procesie zdobywania wiedzy i własnego rozwoju. Uczniowie będą uczyli się jak skutecznie organizować własną naukę, jak efektywnie komunikować się z innymi ludźmi, jak pracować w zespole, jak twórczo rozwiązywać nowe problemy. Opieka i pomoc, rozkwit zainteresowań i talentów przyczyni się do sukcesu wszystkich naszych dzieci. Nasi uczniowie poznają radość zdobywania wiedzy i rozumienia świata.

Nasza szkoła jest placówką, która:

  • zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia;
  • uznaje nadrzędną rolę rodziców w wychowywaniu dzieci;
  • kształtuje umiejętności radzenia sobie w ciągle zmieniającym się świecie;
  • uczy odpowiedzialności i dokonywania właściwych wyborów;
  • dba o zachowanie tradycji regionalnych;
  • promuje zdrowie, dbałość o środowisko, zapobiega patologiom;
  • uczy tolerancji i dialogu;
  • stawia na znajomość języków obcych i technologii informatycznych;
  • zapewnia bezpieczne środowisko szkolne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 16:03 Admin_2
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2019 16:01 Admin_2
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2019 16:02 Admin_2