Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZK. 2019/2020
Ważne od 02.09.2019r.

1. Zespół Nauczycieli Bloku humanistyczno - społecznego;-nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, biblioteki, religii, WOS
przewodnicząca mgr Anna Wiora

2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
-nauczyciele klas I-III
przewodnicząca mgr M.Jendrusch

3. Zespół Nauczycieli Bloku matematyczno –fizyczno- chemicznego-nauczyciele matematyki, fizyki, chemii,
-przewodnicząca mgr Bożena Sieńczak

3. Zespół Nauczycieli Bloku geograficzno – biologiczny -nauczyciele geografii, biologii, przyrody
-przewodnicząca mgr Renata Chmura

4. Zespół Nauczycieli Bloku informatyczno – technicznego -nauczyciele informatyki, techniki,
-przewodnicząca mgr Stanisłwa Szewczyk

5.Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
- nauczyciele wf, wychowawcy klas I-III
przewodnicząca mgr Krystyna Skoczylas

6.Zespół wychowawczy szkoły
rzecznik praw ucznia, wychowawcy klas, I-VIII opiekun samorządu, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl.Ib , nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.
Przewodnicząca mgr K. Konopka

7. Zespół nauczycieli języków obcych
-nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i języka mniejszości niemieckiego, języka francuskiego
przewodnicząca mgr M. Latus

8.Zespół nauczycieli klas III
– przewodnicząca mgr B. Wieczorek katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego 

9. Zespół nauczycieli klas I
– przewodnicząca p. M. Jendrusch, katecheta,. N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

10. Zespół nauczycieli klas II
– przewodnicząca p. E. Sadowska- Spranzel, katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ważne od 02.09.2019r.


• Zespól ds. Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
• Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. Pedagog K. Konopka, psycholog, pedagog specjalny
• Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – M. Jendrusch, R. Chmura
• Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej – przew. E. Sadowska- Spranzel i B. Sieńczak
• Zespół ds ewaluacji wewnętrznej – przew. B. Konieczna R. Chmura, K. Kubiczek
• Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – przew. S. Konefał- Preisner, bibliotekarz, przewodniczący zespołów nauczycielskich,
• Zespół ds. kontroli zarządczej – koordynator A.Polywka, główna księgowa, przewodniczący zespołów przedmiotowych , bibliotekarz, koordynator ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. kadr i płac, sekretarz szkolny
• Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- p. K. Konopka, R, Jilg, J. Józefów
• Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – p. M. Grochla, A. Wiora, A. Failert, B. Wieczorek, K. Kubiczek, ks. S. Krawczyk
• Wirtualna Gazetka Szkolna – opieka p. M. Grochla
• Zespół ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej – przewodnicząca - p. K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
• Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca p. A. Polywka i przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. wspomagania nauczycieli - przewodnicząca p. A. Wiora, wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. monitorowania wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – przewodnicząca p. A. Wiora, S. Polywka- Nicze, K. Kubiczek, B. Sieńczak, S. Szewczyk, M. Latus
• Dyżury nauczycielskie ( grafik + monitorowanie) – koordynator ds. bezpieczeństwa p. K. Konopka
• Prowadzenie Tradycyjnej Kroniki Szkoły –p. M. Jendrusch, p. A. Feilert
• Koordynator ds. bezpieczeństwa – p. K. Konopka, B. Soczawa
• Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” p. S. Konefał Preisner
• Koordynator projektu „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej” - p. S. Konefał Preisner
• koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” p. B. Mocia
• Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” p. S. Szewczyk
• Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – p. B. Wieczorek
• Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomani – Koordynator p. S. Polywka Nicze, pedagog, wychowawcy klas
• Koordynator projektu ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych” – p. A. Polywka
• Koordynator projektu ,, Astronomowie w szkołach”- p. R. Chmura
• Koordynator projektu MegaMisja oraz #SuperKoderzy, organizowanych przez Fundację Orange, pod patronatem MEN – p. S. Szewczyk
• Koordynator programu ,, #OSEWyzwanie pod patronatem MSWiA wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK - p. S. Szewczyk, p. M. Latus
• Badanie losów absolwentów- p. K. Konopka
• Protokolant RP – p. M. Lazarowska
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego – p. A. Polwka, M. Latus
• Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego – p. M. Latus
• Realizacja innowacji pedagogicznych:
- ,,Tabliczka mnożenia nie jest trudna i nudna” p. B. Sieńczak

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZK. 2020/2021
Ważne od 01.09.2020r.

1. Zespół Nauczycieli Bloku humanistyczno-społecznego; - nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, biblioteki, religii, WOS
przewodnicząca mgr Anna Wiora

2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
-nauczyciele klas I-III
przewodnicząca mgr K. Kubiczek

3. Zespół Nauczycieli Bloku matematyczno-fizyczno-chemicznego -nauczyciele matematyki, fizyki, chemii,
- przewodnicząca mgr Bożena Sieńczak

3. Zespół Nauczycieli Bloku geograficzno-biologiczny - nauczyciele geografii, biologii, przyrody
-przewodnicząca mgr Renata Chmura

4. Zespół Nauczycieli Bloku informatyczno-technicznego - nauczyciele informatyki, techniki,
- przewodnicząca mgr Stanisłwa Szewczyk

5.Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
- nauczyciele wf, wychowawcy klas I-III
przewodnicząca mgr Krystyna Skoczylas

6.Zespół wychowawczy szkoły
rzecznik praw ucznia, wychowawcy klas, I-VIII opiekun samorządu, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl.IIIb , nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.
Przewodnicząca mgr K. Konopka

7. Zespół nauczycieli języków obcych
-nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i języka mniejszości niemieckiego
przewodnicząca mgr M. Latus

8.Zespół nauczycieli klas III – przewodnicząca mgr E. Sadowska- Spranzel katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

9. Zespół nauczycieli klas I –
przewodnicząca mgr M. Grochla, katecheta,. N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

10. Zespół nauczycieli klas II – przewodnicząca mgr K. Kubiczek , katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ważne od 01.09.2020r.
• Zespól ds. Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
• Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. Pedagog K. Konopka, psycholog, pedagog specjalny, logopeda
• Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – K. Kubiczek, M. Popiel
• Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej – E. Sadowska- Spranzel i B. Sieńczak, M. Popiel
• Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej – przew. K. Kubiczek, B. Konieczna, A. Feilert
• Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – przew. M. Grochla, M. Lazarowska, I. Krawczyk
• Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- p. K. Konopka, R, Jilg, J. Józefów
• Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – p. M. Grochla, A. Wiora, B. Mocia, , ks. S. Krawczyk,
• Wirtualna Gazetka Szkolna – opieka p. M. Grochla
• Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – przewodnicząca - p. K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
• Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca p. A. Polywka i przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. wspomagania nauczycieli - przewodnicząca p. A. Wiora, wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Zespół ds. monitorowania wykonania zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – przewodnicząca p. A. Wiora, przewodniczący zespołów przedmiotowych, pedagog, psycholog, M. Popiel, S. Szewczyk, K. Kubiczek
• Dyżury nauczycielskie ( grafik + monitorowanie) – koordynator ds. bezpieczeństwa p. K. Konopka
• Prowadzenie Tradycyjnej Kroniki Szkoły – p. A. Feilert
• Koordynator ds. bezpieczeństwa – p. K. Konopka, M. Latus
• Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” p. B. Soczawa
• koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” p. B. Mocia i p. I. Bieńczak
• Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” p. B. Mocia
• Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – p. B. Wieczorek
• Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomani – Koordynator p. Olga Goliszewska – psycholog, pedagog, wychowawcy klas
• Badanie losów absolwentów- p. B. Sieńczak
• Protokolant RP – p. M. Lazarowska
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego – p. M. Latus, M. Grochla
• Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego – p. M. Latus
• Realizacja innowacji pedagogicznych:
- ,, Pobieralnia” p. M. Grochla
- „Matematyczny Everest” – p. M. Popiel

 

 

 

 

Nasza szkoła stwarza warunki do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestniczenia w procesie zdobywania wiedzy i własnego rozwoju. Uczniowie będą uczyli się jak skutecznie organizować własną naukę, jak efektywnie komunikować się z innymi ludźmi, jak pracować w zespole, jak twórczo rozwiązywać nowe problemy. Opieka i pomoc, rozkwit zainteresowań i talentów przyczyni się do sukcesu wszystkich naszych dzieci. Nasi uczniowie poznają radość zdobywania wiedzy i rozumienia świata.

Nasza szkoła jest placówką, która:

 • zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia;
 • uznaje nadrzędną rolę rodziców w wychowywaniu dzieci;
 • kształtuje umiejętności radzenia sobie w ciągle zmieniającym się świecie;
 • uczy odpowiedzialności i dokonywania właściwych wyborów;
 • dba o zachowanie tradycji regionalnych;
 • promuje zdrowie, dbałość o środowisko, zapobiega patologiom;
 • uczy tolerancji i dialogu;
 • stawia na znajomość języków obcych i technologii informatycznych;
 • zapewnia bezpieczne środowisko szkolne.

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZK. 2018/2019

Ważne od 01.09.2018r.

1. Zespół Nauczycieli Bloku humanistyczno - społecznego;-nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, biblioteki, religii, WOS
przewodnicząca mgr Anna Wiora

2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
-nauczyciele klas I-III
przewodnicząca mgr M. Jendrusch

3. Zespół Nauczycieli Bloku matematyczno –fizyczno- chemicznego
-nauczyciele matematyki, fizyki, chemii,
-przewodnicząca mgr Bożena Sieńczak

3. Zespół Nauczycieli Bloku geograficzno - biologiczno
-nauczyciele geografii, biologii, przyrody
-przewodnicząca mgr Renata Chmura

4. Zespół Nauczycieli Bloku informatyczno
– technicznego -nauczyciele informatyki, techniki, robotyki
-przewodnicząca mgr Stanisłwa Szewczyk

5.Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
- nauczyciele wf, wychowawcy klas I-III
przewodnicząca mgr Krystyna Skoczylas

6.Zespół wychowawczy szkoły
rzecznik praw ucznia, wychowawcy klas, I-VIII opiekun samorządu, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela w kl.Ib , nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.
Przewodnicząca mgr K. Konopka

7. Zespół nauczycieli języków obcych
-nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i języka mniejszości niemieckiego
przewodnicząca mgr B. Konieczna

8.Zespół nauczycieli klas II
– przewodnicząca mgr B. Wieczorek katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

9. Zespół nauczycieli klas III
– przewodnicząca p. M. Jendrusch, katecheta,. N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

10. Zespół nauczycieli klas I
– przewodnicząca p. A. Rosenberger, katecheta, N-l j. angielskiego, n-l j. niemieckiego

 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE W PSP 2 W GOGOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważne od 01.09.2018r. 

• Zespól ds. Szkolnego Oceniania – B. Konieczna, A. Polywka
• Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego – przew. K. Konopka, A. Konieczna, psycholog
• Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły – M. Latus, B. Kurzeja
• Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej –przew. E. Sadowska- Spranzel, B. Sieńczak
• Zespół ds ewaluacji wewnętrznej – przew. A. Rosenberger K. Konieczna, M. Jendrusch, B. Wiesner, E. Faszynka
• Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk – przew. S. Miłek, J. Bień, R. Patola, S. Konefał- Preisner
• Zespół ds. kontroli zarządczej – koordynator A.Polywka, główna księgowa, przewodniczący zespołów przedmiotowych
• Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli – Przewodnicząca- K. Konopka, R. Chmura, S. Miłek
• Zespół ds. promocji szkoły- przewodnicząca – M. Grochla, B, Mocia, A.Wiora, B. Wieczorek, P. Serafin, R. Jilg
• Zespół dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przewodnicząca - K. Konopka, pedagog specjalny, logopeda, rewalidanci, psycholog, terapeuci pedagogiczni
• Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych – przewodnicząca A. Polywka, , B. Konieczna, B. Wieczorek, K. Skoczylas
• Zespół ds. wspomagania nauczycieli przewodnicząca A. Wiora + wszyscy przewodniczący zespołów nauczycielskich
• Dyżury nauczycieli – K. Konopka, I. Bieńczak
• Prowadzenie Kroniki Szkoły – M. Jendrusch
• Koordynator ds. bezpieczeństwa – K. Konopka, P. Serafin
• Koordynator programu ,, Trzymaj Formę” S. Konefał Preisner kl. V
• koordynator programu ,, Owoce i warzywa w szkole”. ,, Mleko w szkole” I. Bieńczak
• Koordynator programu ,, Bieg po zdrowie” B. Mocia kl. IV
• Koordynator programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” – B. Wieczorek
• Realizacja Działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w PSP 2 w Gogolinie w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomani – psycholog, pedagog wychowawcy klas
• Realizacja innowacji pedagogicznych:
- ,, Stop przemocy. Chrońmy dzieci” p. K. Konopka, p. I. Bieńczak

Pracownicy pedagogiczni:

 1. mgr Renata Kochanowska – dyrektor szkoły
 2. mgr Aurelia Polywka – wicedyrektor
 3. mgr Koryna Konopka – pedagog, terapia pedagogiczna, plastyka, rewalidacja, społeczny kierownik świetlicy i stołówki szkolnej
 4. mgr Anna Feilert – bibliotekarz, język polski,
 5. mgr Monika Popiel – matematyka, informatyka
 6. mgr Iwona Krawczyk – chemia
 7. mgr Anna Wiora – język polski, świetlica
 8. mgr Agnieszka Wojciechowska – Edukacja wczesnoszkolna
 9. mgr Michaela Grochla – Edukacja wczesnoszkolna, WOS, świetlica
 10. mgr Bernadeta Konieczna – język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy- język niemiecki
 11. Alicja Grelowska – język angielski
 12. Ewa Zimon – język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy – język niemiecki
 13. mgr Barbara Mocia – religia, etyka
 14. mgr Dorota Kłeczek – edukacja wczesnoszkolna,
 15. mgr Anna Rosenberger – edukacja wczesnoszkolna
 16. mgr Ewa Sadowska-Spranzel – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
 17. mgr Bożena Sieńczak – matematyka, technika
 18. mgr Stanisława Szewczyk – Wychowanie fizyczne, informatyka, geografia
 19. mgr Barbara Wieczorek – Edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 20. mgr Beata Durska-Kowalska – j. polski, świetlica
 21. mgr Magdalena Lazarowska – logopeda
 22. mgr Olga Goliszewska – psycholog
 23. mgr Katarzyna Kubiczek – Edukacja wczesnoszkolna, Język mniejszości narodowej – niemiecki, język obcy język niemiecki
 24. mgr Magdalena Tomeczek – fizyka
 25. mgr Beata Soczawa – biologia,
 26. mgr Renata Chmura – geografia. historia
 27. mgr Krystyna Skoczylas – wychowanie fizyczne, rewalidacja
 28. mgr Magdalena Latus – język angielski, doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa
 29. mgr Anna Szczudrawa – pedagog specjalny, j. angielski
 30. mgr Jadwiga Józefów – świetlica, rewalidacja
 31. mgr Rafał Jilg – muzyka
 32. mgr Izabela Bieńczak – Wychowanie do życia w rodzinie, Bibliotekarz
 33. ks. Sławomir Krawczyk – religia
 34. mgr Joanna Gajda – świetlica
 35. mgr Beata Kulig – j. polski, świetlica
 36. mgr Mariola Jendrusch – edukacja wczesnoszkolna
 37. mgr Sonia Szepela – j. angielski
 38. mgr Sandra Polywka-Nicze – psycholog
 39. mgr Sylwia Konefał-Preisner – biologia
 40. mgr Jolanta Jaworek – nauczycielka delegowana do pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Anna Dawidowicz – Pomoc nauczyciela
 2. mgr Leokadia Przemus – Sekretarz szkoły
 3. mgr Alina Bęben – Specjalista ds. płac i kadr
 4. mgr Anna Otto – Główna księgowa
 5. Gabriela Skrzypiec – Pracownik obsługi
 6. Ewa Góra – Pracownik obsługi
 7. Barbara Kraus – Pracownik obsługi
 8. Beata Smykała – Pracownik obsługi
 9. Kazimierz Bandyk – Konserwator
 10. Evelina Grabeus – Opiekun do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych, pracownik obsługi

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych naszej Placówki

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez upoważnione do tego organy naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia