Cyfrowa szkoła

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego realizowany jest Rządowy program "Cyfrowa szkoła" formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. Program rozwija kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkoły i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoła będzie zobowiązana wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK. Dzięki udziałowi w programie szkoła zdobędzie możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób znacznie bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.
Zakupione (w ramach wsparcia finansowego w kwocie 47.698,00zł i wkładu własnego w kwocie 13.237,00zł) pomoce dydaktyczne, będą cennym wsparciem w pracy nauczyciela oraz pozwolą użytkownikowi na samodzielne kontrolowanie swoich postępów w nauce i wykonywanie ćwiczeń, których wyniki będą na bieżąco weryfikowane. Pozwolą na połączenie edukacji z zabawą, podniosą motywację do nauki, ułatwią uczenie się i zapamiętywanie. Elementem wspomagającym proces prezentacji treści będzie tablica interaktywna, która pozwoli nadać prezentacji bardziej dynamiczny i atrakcyjny charakter. Umożliwi wykorzystanie wszelkich dostępnych opcji pracy z tekstem pisanym i mówionym – istnieje możliwość pisania, przerabiania tekstu na czcionkę komputerową, odsłuchiwania nagrań, dźwięków, a także wykorzystania galerii, interaktywnego korzystania ze stron www, czy też używania specjalnego oprogramowania, np. cyfrowego podręcznika. Cyfrowa edukacja jest nowoczesną i ciekawą formą nauczania i uczenia się i z pewnością zachęci uczniów do aktywności oraz przyczyni się do rozwoju kreatywności w innowacyjnej pracy nauczycieli z uczniem.

Poprawiono: niedziela, 20, październik 2013 20:47

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

ePUAP

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
63606