XII. Zespoły nauczycielskie i zespoły zadaniowe

Zespoły nauczycielskie:

 1. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 2. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 3. Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 4. Zespół ds. promocji zdrowia i wychowania fizycznego
 5. Zespół wychowawczy szkoły
 6. Zespół nauczycieli języków obcych
 7. Zespół ds. przygotowywania wniosków o dofinansowanie z projektów edukacyjnych
 8. Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli
 9. Zespół ds. promocji szkoły

 

Zespoły zadaniowe Rady Pedagogicznej:

 1. Zespół ds. Nowelizacji Statutu Szkoły
 2. Zespól ds. Szkolnego Oceniania
 3. Zespół ds. Programu Wychowawczego
 4. Zespół ds. opracowania Rocznego Planu Rozwojowego Szkoły
 5. Zespół ds. monitoringu wdrażania i realizacji podstawy programowej
 6. Zespół ewaluacyjny
 7. Zespół ds. innowacji pedagogicznych
 8. Szkolny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Poprawiono: niedziela, 20, październik 2013 20:47

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

ePUAP

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
53276