Zespoły nauczycielskie i zespoły zadaniowe 2017/2018

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
W ROKU SZK. 2017/2018

                                                          

 • Zespół Nauczycieli Bloku Humanistyczno - Społecznego
 • Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno –Przyrodniczego
 • Zespół ds. promocji zdrowia sportu i rekreacji;
 • Zespół wychowawczy szkoły
 • Zespół nauczycieli języków obcych
 • Zespół nauczycieli klas II
 • Zespół nauczycieli klas III
 • Zespół nauczycieli klas I

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY ZADANIOWE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

                                                                          

 • Zespól ds. Szkolnego Oceniania
 • Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
 • Zespół ds. monitorowania realizacji podstawy programowej
 • Zespół ds ewaluacji wewnętrznej
 • Zespół ds. innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk
 • Zespół ds. kontroli zarządczej
 • Zespół ds. kontaktów ze szkołami zaprzyjaźnionymi oraz wymiana dzieci i nauczycieli
 • Zespół ds. promocji szkoły
 • Zespół dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
 • Zespół ds. Jakości kształcenia i analiz edukacyjnych
 • Zespół ds. wspomagania nauczycieli

Poprawiono: wtorek, 13, listopad 2018 19:36

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

ePUAP

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
63607